SFPOG
På svenska In English
Nyheter


Skrivartävling

VIKTIGT meddelande till medlemmar

Symposium 28 mars 2014

ISPOG Standard of Care-Chronic pelvic pain in women

NACS 2014, 18-21/9 i Malmö

Rapport från 2013 års SFPOG-stipendiater

Protokoll från Årsmötet 2013

Referat från Symposium 15 mars 2013

SFPOG-stipendiater 2013

Ny avhandling: Birgitta Salomonsson: Fear is in the air

SFPOG och ISPOG

Svensk förening för psykosocial obstetrik och gynekologi, SFPOG, är en nationell gren av International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, ISPOG.

ISPOG är ett forum för internationellt och tvärvetenskapligt samarbete kring psykologiska och sociala frågor med anknytning till obstetrik, gynekologi och sexologi. Medlemskap kan sökas av alla som är yrkesverksamma inom ämnesområdet, vilket medfört att många yrkesgrupper finns representerade i föreningen. Dessa kan vara gynekologer, psykiatriker, barnmorskor, psykologer, kuratorer, sjukhuspräster eller sjukgymnaster.

Föreningens syfte

Bli medlem

Den svenska föreningen har omkring 140 medlemmar. Medlemskap är öppet för yrkesverksamma personer. Anmälan sänds till kassören. Medlemsavgiften är 250 kr för 2013. Vårt Plusgironummer är 96 98 43-2